نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

مادر رنگ قهوه ای پلاستیک الوان حجم 300ml

تماس بگیرید09130634160
مادر رنگ قهوه ای پلاستیک الوان
 • درجه یک
 • نوع رنگ: پلاستیک
 • سایر ویژگی‌ها: قابلیت شستشو، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، مقاومت در برابر اشعه خورشید، نور ماوراء بنفش و سطوح قلیایی و سازگاری با محیط زیست

مادر رنگ سبز پلاستیک الوان حجم 300ml

تماس بگیرید09130634160
مادر رنگ سبز پلاستیک الوان
 • درجه یک
 • نوع رنگ: پلاستیک
 • سایر ویژگی‌ها: قابلیت شستشو، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، مقاومت در برابر اشعه خورشید، نور ماوراء بنفش و سطوح قلیایی و سازگاری با محیط زیست

مادر رنگ گل ماشی پلاستیک الوان حجم 300ml

تماس بگیرید09130634160
مادر رنگ گل ماشی پلاستیک الوان
 • درجه یک
 • نوع رنگ: پلاستیک
 • سایر ویژگی‌ها: قابلیت شستشو، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، مقاومت در برابر اشعه خورشید، نور ماوراء بنفش و سطوح قلیایی و سازگاری با محیط زیست

مادر رنگ آبی پلاستیک الوان حجم 300ml

تماس بگیرید09130634160
مادر رنگ آبی پلاستیک الوان
 • درجه یک
 • نوع رنگ: پلاستیک
 • سایر ویژگی‌ها: قابلیت شستشو، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، مقاومت در برابر اشعه خورشید، نور ماوراء بنفش و سطوح قلیایی و سازگاری با محیط زیست

مادر رنگ مشکی پلاستیک الوان حجم 300ml

تماس بگیرید09130634160
مادر رنگ مشکی پلاستیک الوان
 • درجه یک
 • نوع رنگ: پلاستیک
 • سایر ویژگی‌ها: قابلیت شستشو، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، مقاومت در برابر اشعه خورشید، نور ماوراء بنفش و سطوح قلیایی و سازگاری با محیط زیست

مادر رنگ بنفش پلاستیک الوان حجم 300ml

تماس بگیرید09130634160
مادر رنگ بنفش پلاستیک الوان
 • درجه یک
 • نوع رنگ: پلاستیک
 • سایر ویژگی‌ها: قابلیت شستشو، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، مقاومت در برابر اشعه خورشید، نور ماوراء بنفش و سطوح قلیایی و سازگاری با محیط زیست

مادر رنگ نارنجی پلاستیک الوان حجم 300ml

تماس بگیرید09130634160
مادر رنگ نارنجی پلاستیک الوان
 • درجه یک
 • نوع رنگ: پلاستیک
 • سایر ویژگی‌ها: قابلیت شستشو، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، مقاومت در برابر اشعه خورشید، نور ماوراء بنفش و سطوح قلیایی و سازگاری با محیط زیست

مادر رنگ زرد پلاستیک الوان حجم 300ml

تماس بگیرید09130634160
مادر رنگ زرد پلاستیک الوان
 • درجه یک
 • نوع رنگ: پلاستیک
 • سایر ویژگی‌ها: قابلیت شستشو، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع، مقاومت در برابر اشعه خورشید، نور ماوراء بنفش و سطوح قلیایی و سازگاری با محیط زیست